Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Kontrolní dny Centra ARTEC - 21. - 22. 10. 2010
2010-10-06
ve dnech 21. - 22. 10 se uskuteční Kontrolní dny Centra ARTEC na chatě Harmonie. Program bude zhruba následující (bude upřesněn před akcí): - průběžná zpráva za rok 2010, - plnění cílů v roce 2010, - úkoly na rok 2011, - zájem o přípravu navazujícího projektu Centra (bude-li vypsán program).