Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2010-10-11
Dne 20. 10. 2010 se uskuteční seminář ARTEC na téma Fourierova analýza 2d terénních dat - přednášející prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., NTI, FM, TUL. Abstrakt: Frekvenční a ve 2D i směrová analýza naměřených dat je úloha důležitá všude tam, kde se měří, tedy především ve fyzice a v technických oborech. Postupy pro řešení úlohy jsou známy již desetiletí a jsou založeny buď na analýze dat v prostorové oblasti nebo ve frekvenční oblasti. Od skromných počátků se dnes příslušné algoritmy dostaly do standardních balíků programů. Důležitá přitom je efektivnost zpracování, protože se často jedná o obrovské množství dat (např. při analýze obrazové informace). Budou předvedeny základní postupy filtrace 2D dat v prostorové i frekvenční oblasti s důrazem na diskrétní Fourierovu transformaci a její realizaci, rychlou Fourierovu transformaci. Budou uvedeny příklady analýzy geofyzikálních dat (uvažovaných jako obrazy) a obrazů vůbec.