Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2010-11-09
Zítra v pravidelný čas 13:30 se koná seminář NTI/ARTEC. Témata budou následující: Paralelizace a stabilita smíšené metody konečných prvků - teorie a praxe - přednášející Mgr. Jana Březiny, Ph.D.: Příspěvek se bude zabývat smíšenou-hybridní metodou konečných prvků ze dvou různých úhlů pohledu: (1) Paralelní Flow123d: Proč je paralelizace úloh nad více dimenzemi obtížný úkol a jak se s ním vypořádáváme? (2) Porušení diskrétního principu maxima při řešení evolučních úloh. Fatální selhání smíšené hybridní metody. Jak z toho ven? (asi 30min) Výsledky ARTEC 2010 Stručný přehled vybraných výsledků výzkumných skupin NTI a ARTEC za poslední období - každá ze čtyř skupin představí v rozmezí 15min své vybrané dva až tři výsledky, jejich stručný popis, inovační charakter a uplatnění v rámci ARTEC.