Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Zasedání správní rady centra
2005-05-18
Zasedání Správní rady výzkumného centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“ se uskutečnilo ve středu 18. 5. 2005, 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti rektora TU v Liberci.