Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminar NTI/ARTEC
2011-02-14
Dne 16.2. 2011 se od 13:30 v doktorandské místnosti (bývalá půda) uskuteční seminář na téma Srážko-odtokové vztahy v pravidelné čtvercové síti - přednášející Ing. Aleš Balvín. Abstrakt: Přednáška představí tvorbu digitálního modelu terénu z měřených dat. Dále některé algoritmy pro modelování odtoku v pravidelné čtvercové síti. Nakonec se bude věnovat různým typům prostorově distribuovaných modelů.