Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář ARTEC/NTI
2011-02-14
9.3. 2011 se uskuteční seminář ARTEC - přednášející host z Ústavu informatiky AV, RNDr. Jan Kalina, Ph.D. - téma přednášky Locating landmarks in the face. Optimizing templates. Abstrakt: Přednáška se věnuje dvěma aplikacím statistiky do analýzy obrazu: lokalizaci obličejů v 2D obrazech a zpracování obrazové informace v molekulární bioinformatice. V první aplikaci je cílem automatická lokalizace orientačních bodů v obličeji v 2D černobílém obraze za pomoci šablon, kde popíšeme metodu pro konstrukci optimální šablony. Druhá aplikace se týká zpracování obrazové informace získané při měření genových expresí pomocí technologie microarrays; zatímco standardní postupy jsou příliš citlivé vůči přítomnosti odlehlých pozorování v datech, popíšeme alternativní postupy založené na robustních statistických metodách.