Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2011-03-08
Dne 9.3. 2011 se uskuteční Seminář NTI/ARTEC na téma Analýzy obrazu - přednášející RNDr. Jan Kalina, Ph.D. (Ústav informatiky AV). Abstrakt: Přednáška se věnuje dvěma aplikacím statistiky do analýzy obrazu: lokalizaci obličejů v 2D obrazech a zpracování obrazové informace v molekulární bioinformatice. V první aplikaci je cílem automatická lokalizace orientačních bodů v obličeji v 2D černobílém obraze za pomoci šablon, kde popíšeme metodu pro konstrukci optimální šablony. Druhá aplikace se týká zpracování obrazové informace získané při měření genových expresí pomocí technologie microarrays; zatímco standardní postupy jsou příliš citlivé vůči přítomnosti odlehlých pozorování v datech, popíšeme alternativní postupy založené na robustních statistických metodách