Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2011-04-05
Má smysl opravovat 30 let staré auto? přednášející Ing. Jan Lisal I když by se mohlo zdát, přednáška nebude o automobilech. Představena bude pozice odborníka, kompetentního pomáhat ostatním orientovat se v technologické džungli. S ohledem na málo času a množství (mnohdy neuspořádaných) myšlenek půjde - v druhé části - spíše o řízenou diskusi na témata: * svět programování a rozhodování * přenos informací * kompetence k zadaným úkolům s ohledem na odbornost Přednáška je určena především pro zaměstnance NTI oblasti modelování, kteří mají co říci.