Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2011-05-03
Seminář NTI/ARTEC - přednáška doc. Valdmana (Univ. of Iceland, MPI Leipzig) se uskuteční mimořádně ve ČTVRTEK 5.5., od 12:15 v ZASEDACÍ MÍSTNOSTI IC (suterén). Předpokládáná doba trvání obou přednášek dohromady je 2 hodiny. Témata přednášek jsou následující: 1) Introduction to computational elastoplasticity (Úvod do výpočetní elastoplasiticity ) 2) Fast Matlab assembly of FEM matrices in 2D and 3D: nodal elements (Rychlé generování matic v metodě konečných prvků ve 2D a 3D pomocí Matlabu: nodalní elementy)