Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2011-06-08
Dne 8. 6. 2011 od 13.30 v zasedací místnosti DFM proběhne tato prezentace: Mgr. Marta Zizienová (Univerzitní knihovna TUL) – Jak správně citovat literaturu. Téma: Jak správně citovat informační zdroje (kniha, článek, sborník, web, ...). Nové vydání citační normy ČSN ISO 690. Principy, příklady.