Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Zahájení činnosti VC
2005-01-01
Výzkumné centrum oficilálně zahájilo činnost 1.1.2005. Další informace budou k dispozici později.