Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
YEEP - Tisková zpráva
2011-07-04
Ve dnech od 4. do 15. července bude na NTI FM probíhat kurs ložiskového inženýrství, který je součástí programu YEEP (Young Emploees Exchange Program) pořádaného Mezinárodním plynárenským svazem.

Motivací pro vznik tohoto nového a do značné míry průkopnického programu je trvalý nedostatek pracovníků s dostatečnou kvalifikací pro řešení technických a geologických aspektů provozu a projektování podzemních zásobníků plynu. Přitom ze strany plynárenských společností zde existuje trvalý zájem o takovéto odborníky a do budoucna lze očekávat jeho zesilování v souvislosti se současnými trendy v produkci energie.

Program si klade za cíl vyplnit tuto mezeru a poskytnout vybraným mladým zaměstnancům firemních členů IGU intenzivní školení v komplexní problematice podzemního skladování plynu. Toto školení bude rozděleno do tří dvoutýdenních kursů, první zaměřený na geovědy proběhne na Gubkinově univerzitě v Moskvě, druhým bude již zmíněný kurs na TUL a celý program zakončí VŠCHT Praha kursem technologie zpracování zemního plynu.

Do programu bylo vybráno patnáct účastníků a to z Ruska, Číny, Německa, Polska a ČR. V celkem 40 vyučovacích blocích libereckého kursu se účastníci seznámí nejen s problematikou ložiskového inženýrství, ale též s numerickými simulacemi, základy geochemie, testováním sond a kalibrací numerických modelů. Přednášet budou odborníci z akademické sféry i z praxe.