Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Úvodní jednání rady centra
2005-03-02
Úvodní jednání rady výzkumného centra se konalo 2.3.2005 ve 14 hodin v zasedací místnosti rektora. Adresa: Hálkova 6, 46117 Liberec 1, budova A 1.patro.