Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář
2005-11-01
Seminář - Reduktivní technologie pro sanaci horninového prostředí.
Místo konání: 3.11.2005 od 9:00 do 16:00
velký sál Státní vědecké knihovny Liberec,
Rumjancevova 1362/1, Liberec. >>>