Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Výjezdní zasedání Výzkumného centra ATREC.
2006-03-09
Zasedání se uskuteční 9.- 10. 3. 2006 ve Frýdštejně.
Na programu je mimo jiné prezentace a diskuse výsledků roku 2005. Program >>> . Upřesněný program >>> .